Fördelar med certifikat om kreditvärdighet

Det finns många sätt för ett företag idag att nischa sig och sticka ut från mängden. Ett sätt är att ansöka om ett certifikat eller en värderating om kreditvärdighet. Det intygar i att det är ett stabilt företag och att det inte är i riskzonen för konkurs. Det finns olika typer beroende på om du vill ha ett inramat eller ett sigill på hemsidan och det finns också olika nivåer av kreditvärdighet.

Fysiskt kreditcertifikat

Det är bland annat bra med kreditcertifikat då alla som har med företaget att göra kan se det höga kreditbetyget. Alla från kunder till leverantörer kan se det inramade certifikatet vid ankomsten till kontoret. Om du så föredrar så kan du istället ansöka om ett sigill för hemsidan, där den är betydligt mer synlig och tillgänglig för fler personer än de som råkar komma till kontoret.

Sigill på hemsidan

Upplysningscentralen har tre olika sigill beroende på hur hög kreditvärdighet företaget har. De olika nivåerna är guld, silver och brons, där brons betyder att företaget är kreditvärdigt, silver att företaget har en god kreditvärdighet och guld att det har den högsta kreditvärdigheten med minimal risk för konkurs. Ett annat alternativ är att få ett sigill på hemsidan Allabolag.se. Detta kan vara bra då företagets positiva kreditvärdighet exponeras ytterligare.

Simpleton on a Diet Theme - Swedish Value